10/21

Plaça del Conqueridor

Hi venim molt, a la plaça. És un lloc de trobada i, sense haver d'avisar ningú, sempre hi trobes gent. Tots tenim el mateix objectiu: passar l'estona mentre els nostres infants hi juguen.

Per a ells la plaça ja és el seu jugador, on poden compartir vivències amb infants de diferents edats, de diferents escoles i de procedències diverses. I per a nosaltres és, també, un lloc per intercanviar parers, per compartir vivències i preocupacions, i per rebre consells de gent que es troba en la mateixa situació.

El resultat és una plaça viva i alegre, i hi ha dies que semblen festa. Els de fora poble i tot ens ho diuen. I és que, al poble, on hi ha al·lots hi ha alegria!