3/21

Plaça del Pes

Aquesta plaça marca una època concreta de la meva vida. Quan començava l'adolescència. Ens entusiasmava practicar skate, i tot girava al voltant d'anar a comprar el patinet i d'acudir a la plaça. Hi havia tot un ambient de patinadors. Jo crec que s'hi arribaven a ajuntar 6 o 7 generacions al mateix temps. A més, era molta la diversitat de persones que hi anàvem, però totes teníem el mateix objectiu: patinar.

I era un bon lloc per poder-ho fer, perquè l'Ajuntament, també, hi havia posat elements que en facilitaven la pràctica. Ens ho passàvem molt bé i hi havia tothom. Per això va ser un lloc que em va permetre relacionar-me amb altra gent. Fins i tot, record persones més grans que jo, amb les quals només coincidia aquí i no ens vèiem a cap altre lloc.

També eren els inicis de les primeres sortides a la nit i, en tornar de sopar amb els amics, acabàvem patinant a la plaça. Era el nostre punt de referència en aquell moment.

I, amb tanta gent que s'hi ajuntava, no teníem problemes per organitzar-nos! Existien com unes normes no escrites que ens permetien compartir i conviure al mateix espai sense entrar en conflictes. Va ser una comunitat unida i amb molt bon rotllo, perquè tothom volia el mateix. Crec que va ser un moviment que va marcar 2 o 3 anys de molta gent. Va ser una moda passatgera, però intensa. Varen ser uns anys guais!