L’Ajuntament ha posat en marxa diversos projectes per millorar la gestió de la xarxa d’aigua municipal i campanyes de sensibilització sobre el seu consum, actuacions interrelacionades que es poden resumir amb les accions següents: millora, gestiona i estalvia.

cicle de l'aigua

Millora

L'aigua que tenim a Artà prové de diversos aqüífers i és de bona qualitat, no tan sols per les seves propietats, sinó perquè no hi ha una indústria que la contamini...
Tenim, però, unes mancances en la infraestructura que possibilita treure i conduir l’aigua a les cases en bones condicions. La xarxa és antiga i existeixen fuites, fet que provoca un malbaratament innecessari. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha redactat el Pla estratègic per a la gestió integral del cicle de l’aigua, que servirà per poder fer una bona planificació i solucionar progressivament la problemàtica actual. A tot això cal afegir que la gestió de l’aigua i els seus hàbits de consum tampoc són els idonis.

Llegir +

Gestiona

Per millorar la gestió de l'aigua i adaptar-nos als nous temps, l'Ajuntament ha desenvolupat un nou sistema de comptadors d'aigua intel·ligents (sistema Bitaqua), que s'aniran instal·lant...
Cal afegir que aquest nou sistema facilita la detecció de fuites tant a la xarxa municipal com a les cases particulars i, en un futur pròxim, a través de l’aplicació mòbil que té l’Ajuntament (Ajuntament Artà), cadascú podrà conèixer si té desperfectes a ca seva o el consum d’aigua d’un període determinat.

Llegir +

Estalvia

A l'interior d'aquesta plana web us donem a conèixer dades de l'aigua que consumim per poder prendre consciència i anar amb cura a l'hora d'utilitzar aquest recurs... Així, també es proposen una sèrie de mesures generals per reduir el consum a les cases i contribuir a un benefici col·lectiu i a una millora del medi ambient.
Llegir +

POU

1 Clota 1
2 Clota 2
3 Clota 3
4 Ametlerar 1
5 Ametlerar 2
6 Costa i Llobera
7 Hort des Brill 1
8 Hort des Brill 2

DIPÒSITS

9 Ses Escoles
10 Hort des Brill
11 Dipòsit de la Colònia de Sant Pere

ALTRES

12 Depuradora d'Artà
13 Bassa Es Racó
14 Depuradora Colònia de Sant Pere

L’Ajuntament ha elaborat el Pla estratègic per a la gestió integral del cicle de l’aigua a Artà 2018-2023. La missió d’aquest Pla és assegurar una gestió eficient i, d’aquí a sis anys, tenir garantit el recurs com a mínim al 70% per renovar gradualment la infraestructura.

Quanta d'aigua treim?

De mitjana, es treuen dels pous 3.467 metres cúbics al dia, la qual cosa equival a 173 camions d’aigua o a omplir la plaça del Conqueridor amb un metre i mig d’aigua.

A on s'acumula?

A Artà: al dipòsit de ses Escoles (1.200 metres cúbics, la qual cosa equival a dues piscines i mitja com la del Poliesportiu Na Caragol) i al dipòsit de s’Hort des Bril (300 metres cúbics).

A Colònia de Sant Pere: al dipòsit de la Colònia (598 metres cúbics, que equival a una piscina com la del Poliesportiu Na Caragol).

L'aigua que
consumim
Mesures per
reduir el consum
El nou sistema
de telelectura

L'aigua que consumim

Saps quanta d’aigua consumim?
Les imatges següents mostren la quantitat d’aigua que consumim quotidianament.

Quan es consumeix més aigua?
Als mesos de juliol i agost es consumeix més del doble d’aigua que als mesos de gener i febrer.

2-18 l
Rentant-nos les mans
2-12 l
Rentant-nos les dents
200-300 l
Omplint la banyera
30-80 l
Dutxant-nos
6-10 l
Buidant la cisterna del vàter
18-30 l
Utilitzant el rentaplats
15-30 l
Rentant els plats a mà
60-90 l
Fent una rentadora
10 l/dia
Netejant la casa
10 l/dia
A la cuina i per beure
400 l
Rentant el cotxe
400 l
Regant 100 m2 de gespa del jardí

Cal considerar que alguns rangs són molt amplis, perquè depèn de si es tanca o no l’aixeta.

Mesures per reduir el consum

El principal consum d’aigua de la llar és al bany, la cuina i el jardí.
Si teniu en compte els consells següents, podeu aconseguir un estalvi considerable d’aquest bé tan escàs.

Triau la dutxa en lloc d’omplir la banyera.
Podeu estalviar uns 200 litres d’aigua.

No faceu servir el WC com a paperera.
Cada descàrrega implica entre 6 i 12 litres d’aigua.

Tancau l’aixeta mentre us ensabonau, afaitau o rentau les dents. Una aixeta oberta pot consumir més de 12 litres d’aigua per minut.

Disminuïu el volum de les cisternes del WC afegint-hi una botella d’aigua o un altre objecte. Podeu estalviar 12 litres d’aigua per persona.
Posau un poal a la dutxa per recollir l’aigua fins que surti calenta. Podeu reutilitzar entre 2 i 5 litres d’aigua i usar-la després per fregar o regar les plantes.

Regau el jardí al vespre o a primera hora del matí.

Si escurau, utilitzau dues piques.

Feis un bon manteniment de l’aigua de les piscines per no substituir-la.

No descongeleu aliments sota el raig de l'aigua.

A la cuina es consumeix una gran quantitat d’aigua. Utilitzau els electrodomèstics amb
la càrrega màxima +
el programa econòmic.

Una rentadora consumeix entre 60 i 90 litres d'aigua; el rentaplats, entre 18 y 30 litres.

Rentau els aliments en un recipient i reutilitzau l’aigua.

Per fer neta la vostra terrassa, utilitzau un poal i un pal de fregar, no la mànega.

Si reduïu el consum d’aigua, actuareu a favor del medi ambient i estalviareu en el vostre rebut.

El nou sistema de telelectura

Per millorar la gestió de l’aigua i adaptar-nos als nous temps,
l’Ajuntament ha desenvolupat un nou sistema de comptadors d’aigua intel·ligents,
que s’aniran instal·lant tant a la xarxa municipal com a cada casa del poble.

APP

En un futur proper, a través de l’app de l’Ajuntament (Ajuntament Artà), cadascú podrà conèixer si té desperfectes a ca seva o quin ha estat el consum d’aigua d’un període determinat i, d’aquesta manera, poder adoptar uns bons hàbits de consum.

App de l’Ajuntament /Gestió d’aigua