Els espais públics urbans d’Artà són llocs de trobada d’amics i amigues, de persones conegudes i desconegudes, de relació de veïnats i veïnades, de grups, de visitants i de nouvinguts. Són indrets on coincideix gent de totes les edats i condicions socials, on es desenvolupa part de la vida social i comunitària de la gent i on es realitzen activitats culturals, de lleure o de descans. Són, per dir-ho de qualque manera, una part més de la nostra vida: perquè tothom hi passa o hi ha passat estones i perquè tenim uns vincles a alguns espais que formen part de la nostra història personal.

En aquesta exposició podem trobar històries de gent d’Artà a llocs d’Artà, records, vivències, anècdotes, apunts, etc., que han tengut lloc en alguns dels espais més coneguts.

#1
Núria Infante Nebot
Carrer de Ciutat
#2
Maria Alzamora Riera
Es Collet
#3
Josep Bernad Espinosa
Plaça del Pes
#4
Margalida Espinosa Pastor
Plaça del Pes
#5
Tòfol Llaneras Carrió
Parc de Can Marín
#6
M. Antònia Cursach Carrió
Escalonada del Convent
#7
Mar Cladera González
Plaça del Pare Rafel Ginard
#8
Tomeu Coll Femenias
Na Batlessa
#9
Esperança Ginard Amores
Na Batlessa
#10
Grup de pares i mares
Plaça del Conqueridor
#11
Biel Ferriol i Colomar
Sa Pista i el parc de la plaça del Progrés
#12
Cristina Alzamora Cabello
Sa Pista i el parc de la plaça del Progrés
#13
Joan Moyà Nadal
Poliesportiu
#14
Marga Garau Silva
Poliesportiu
#15
Santiago Rodríguez Pullas
Poliesportiu
#16
Antònia Morey Cañellas
Plaça de l'Aigua
#17
Miquel Mestre Genovard
Plaça de l'Aigua
#18
Joan Moyà Servera
Ajuntament
#19
Guillem i Pau Pascual Obrador
Laia Garau Obrador
Placeta del Teatre
#20
Grup de dones
Placeta del Teatre
#21
Esperança Llinàs Danús
Parc de Can Marín

Com a espais de convivència, necessiten d’un manteniment, que correspon a l’Ajuntament, però és responsabilitat de tothom tenir-ne cura, com a espai nostre i com a espai de tothom.

Per tant, cal recordar algunes accions que podem fer per tenir més ben cuidats els espais públics.
Així, entre tots i totes hem de procurar:

  • Evitar fer activitats que degradin aquests entorns i que puguin molestar o perjudicar altres persones (renous, ocupació del carrer, etc.).
  • Tenir esment i cura del mobiliari públic.
  • Utilitzar les papereres.
  • Si tenim animals, recollir-ne els excrements i no deixar les bosses a terra (dipositar-les a la paperera més propera o que trobem de camí cap a casa).
  • No fer pintades ni grafits a les parets o altres espais.
  • Conscienciar-nos que els equipaments d’aquests espais (papereres, bancs, jardineres, balustrades, baranes, etc.), que pagam entre tots i totes, són un servei bàsic molt necessari per a la ciutadania i, per això, és important fer-ne un bon ús i comunicar a l’Ajuntament qualsevol desperfecte.

Si no tenim esment d’aquests espais, s’ha de fer més despesa de neteja i manteniment, despesa que redueix el pressupost d’altres àrees municipals i que repercuteix en els serveis de què pot gaudir la ciutadania.

Per això, si observam comportaments incívics que fan malbé la convivència i els espais públics, cal avisar la Policia Local al 609 863 325.

Així mateix, l’Ajuntament disposa d’una aplicació mòbil per poder comunicar qualsevol desperfecte que detectem en aquests espais.

Descarrega l'app
"Ajuntament d'Artà"